Wat is de Ziekte van Kahler

Wat is de Ziekte van Kahler

De ziekte van Kalher is een vorm van kanker die begint in plasmacellen, witte bloedcellen die antilichamen produceren. Het wordt ook wel myelomatose of plasmacel leukemie genoemd. De ziekte van Kalher  (myelo- + -oma, “merg” + “tumor”), ook wel bekend als plasmacel leukemie, myelomatose is een kanker van plasmacellen, een type witte bloedcel die normaal verantwoordelijk is voor de productie van antilichamen. In de ziekte van Kalher, is er een verzamelingen van abnormale plasmacellen die accumuleren in het beenmerg, waar ze interfereren met de productie van normale bloedcellen. De meeste gevallen van de ziekte van Kalher gaan verder over de productie van een paraproteïne een abnormale antilichaam dat nierstoornissen kan veroorzaken. Botlaesies en hypercalciëmie (hoog calciumgehalte in het bloed) worden ook vaak aangetroffen.

De ziekte van Kalher is gediagnosticeerd met bloedonderzoek (serum proteïne elektroforese serumvrij kappa / lambda lichte keten assay), beenmergonderzoek, urine eiwit elektroforese, en X-stralen gewoonlijk betrokken botten. De ziekte van Kalher wordt beschouwd als een ongeneeslijke maar behandelbare ziekte. Remissie kan worden geïnduceerd met steroïden, chemotherapie, proteasoomremmers, immunomodulerende geneesmiddelen, zoals thalidomide of lenalidomide, en stamceltransplantaties. Radiotherapie wordt soms gebruikt om pijn te verminderen van botletsels.

 


De ziekte van Kalher ontwikkelt zich in 6,1 per 100.000 personen per jaar. Het komt vaker voor bij mannen en om onbekende redenen, twee keer zo vaak in Afro bevolking dan bij andere bevolkingsgroepen. Bij conventionele behandeling is de mediane overleving 3-4 jaar, die kan worden verlengd tot 5-7 jaar of langer met geavanceerde behandelingen. De ziekte van Kalher is de tweede meest voorkomende hematologische kanker in verschillende landen zoals de VS. De vijf jaar overlevingskans is 45%.

Helaas is er voor de ziekte van Kalher geen manier om het te voorkomen. Omdat de risico factoren ook nog niet echt geidentificeerd zijn. Doktoren zijn nog steeds bezig te onderzoeken hoe de ziekte ontstaat en wat de risico factoren zijn.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: