Prognose Ziekte van Kahler

Prognose Ziekte van Kahler

Met een hoge dosis therapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie, is de mediane overleving geschat op ongeveer 4,5 jaar, vergeleken met een gemiddelde van ongeveer 3,5 jaar met een “standaard” therapie. Over het algemeen is de 5-jaarsoverleving ongeveer 35%. De International Staging System kan helpen om het overleven te voorspellen, met een mediane overleving (in 2005) van 62 maanden voor fase 1 en vaatziekten, 45 maanden voor fase 2 en vaatziekten, en 29 maanden voor fase 3 en vaatziekten.

De prognose voor patiënten met multiple myeloma, zoals die met andere ziekten, zijn niet voor iedereen. De gemiddelde leeftijd van begin is 70 jaar. Oudere patiënten hebben vaak last van andere ernstige ziekten, die de overleving beïnvloeden. Jongere patiënten kunnen veel langer overlevingskansen hebben.
Genetische tests

Sommige myeloom centra doen nu genetische testen, wat zij noemen een “gen array.” Bij de behandeling van DNA, kan de oncoloog bepalen of patiënten een hoog risico of laag risico hebben dat de kanker terugkeert na de behandeling. Cytogenetische analyse van myeloma cellen kunnen van prognostische waarde zijn, met verwijdering van chromosoom 13, niet-hyperdiploidy en de gebalanceerde translocatie t (4; 14) en t (14; 16) worden toe gekend aan een slechtere prognose. Het 11q13 en 6p21 cytogenetische afwijkingen zijn geassocieerd met een betere prognose. Prognostische markers, zoals deze zijn altijd gegenereerd door retrospectieve analyses en het is waarschijnlijk dat de nieuwe behandeling ontwikkelingen de vooruitzichten voor mensen met een traditioneel “slechte risico” ziekte zal verbeteren.

De prognostische impact van amp (5q31.1) over-ritten die van hyperdiploidy en identificeert ook patiënten die veel baat hebben bij een hoge dosis therapie. (14; 4) waargenomen bij ~ 15% van MM-array gebaseerde karyotypering zijn niet gebalanceerde translocatie, zoals het detecteren. Daarom moet ook FISH voor deze translocatie worden uitgevoerd als met behulp van SNP arrays om genoomwijde copy aantal wijzigingen van prognostische betekenis in MM te detecteren.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: