Behandeling Ziekte van Kahler

Behandeling Ziekte van Kahler

Initiële therapie ziekte van Kahler

Initiële behandeling van multiple myeloom is afhankelijk van de leeftijd en comorbiditeit van de patiënt. In de afgelopen jaren, is er veel chemotherapie gebruikt maar de stamceltransplantatie is ook wel de voorkeursbehandeling voor patiënten onder de leeftijd van 65. Voorafgaand aan de transplantatie om stamcellen, krijgen deze patiënten eerste een cursus van inductie chemotherapie. De meest voorkomende inductiebehandelingen die tegenwoordig gebruikte worden is thalidomide dexamethason, bortezomib gebaseerde behandelingen, en lenalidomide-dexamethason. Autologe stamceltransplantatie (ASCT), transplantatie van eigen stamcellen van een patiënt na chemotherapie, is de meest voorkomende type stamceltransplantatie voor multiple myeloma. Het is niet curatief, maar verlengt wel de totale overleving en complete remissie. Allogene stamceltransplantatie, transplantatie van stamcellen van een gezonde persoon in de getroffen patiënt.

Patiënten boven 65 jaar en patiënten met ernstige gelijktijdige ziekte kunnen vaak de stamceltransplantatie niet tolereren. Voor deze patiënten wordt er dan standaard chemotherapie met melfalan en prednison gedaan.

Onderhoudstherapie

Soms is er na de eerste behandeling een voortdurende onderhoudsbehandeling. Onderhoudstherapie met thalidomide, lenalidomide, of bortezomib was nog van twijfelachtige voordeel. Maar dat blijkt nu wel achterhaald te zijn.
Terugval ziekte van kahler

De natuurlijke geschiedenis van myeloom is van terugval na de behandeling. Dit kan worden toegeschreven aan tumor heterogeniteit. Afhankelijk van de toestand van de patiënt, de behandelingen vóór gebruikt en de duur van remissie opties recidief ziekte omvatten herbehandeling met het oorspronkelijke middel, gebruik van andere middelen (zoals melfalan, cyclofosfamide, thalidomide of dexamethason, alleen of in combinatie) en een tweede autologe stamceltransplantatie.

Steeds meer patiënten overleven langer en langer, dankzij stamceltransplantaties (met hun eigen of een donor cel) en behandelingen combineren bortezomib (Velcade), dexamethason en melfalan of cyclofosfamide. Dit lijkt het monoklonale piek bij een redelijk niveau te houden. Overlevingsverwachting stijgt en nieuwe behandelingen worden ontwikkeld.

Nierfalen bij multipel myeloom kan acute (reversibele) of chronische (onomkeerbare) zijn. Acuut nierfalen gaat meestal wanneer de calcium en paraproteïne niveaus onder controle gebracht zijn weer weg. Behandeling van chronisch nierfalen is afhankelijk van het type nierfalen en kan dialyse omvatten.

Palliatieve zorg ziekte van kahler

Aanbevolen is vroege palliatieve zorg voor mensen met gevorderde multipel myeloom bij de diagnose en voor iedereen die significante symptomen heeft. Palliatieve zorg past bij elk stadium van multiple myeloom en kan naast curatieve behandeling worden gegeven. Naast de aanpak van de symptomen van kanker helpt palliatieve zorg bij ongewenste neveneffecten, zoals pijn en misselijkheid in verband met behandelingen beheren.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: