Wat moet je weten over de Ziekte van Graves

Wat moet je weten over de Ziekte van Graves

Wat kan er gebeuren als de ziekte van Graves niet wordt behandeld?

Zonder behandeling kan de ziekte van Graves leiden tot hartproblemen, zwakke en broze botten, en zelfs de dood. “Schildklier storm” is een zeer zeldzame, levensbedreigende aandoening die optreden als overactieve schildklier niet wordt behandeld. Een acute stress, zoals trauma, chirurgie of infectie treed meestal op. Bij zwangere vrouwen, kan onbehandelde ziekte van de moeder en de gezondheid van ongeboren baby’s behoorlijk beschadigd worden.

Heeft de zwangerschap invloed op de schildklier?

Normale veranderingen tijdens de zwangerschap hormoon veroorzaakt de schildklierhormoon niveaus te verhogen. De schildklier kan ook licht uitbreiden bij gezonde vrouwen tijdens de zwangerschap, maar niet genoeg om te worden gevoeld. Deze veranderingen hebben geen invloed op de zwangerschap of de ongeboren baby. Toch kan onbehandelde schildklier problemen de zwangerschap en de groeiende baby beschadigen. Symptomen van de normale zwangerschap, zoals vermoeidheid en een warm gevoel, kan het gemakkelijk maken om problemen met de schildklier over het hoofd te zien in de zwangerschap.

Deskundigen hebben geen overeenstemming bereikt over de vraag of alle zwangere vrouwen moeten routinematig gescreend worden op problemen met de schildklier. Ziekte van Graves komt zelden voor aan het Begin van de zwangerschap. De meeste vrouwen gediagnosticeerd met de ziekte van Graves ondergaan tijdens de zwangerschap een overactieve schildklier en merken dit pas na de zwangerschap.

Vrouwen die behandeld zijn voor de ziekte van Graves kunnen zwanger worden. Maar zorg ervoor dat je zwangerschap is gepland. Ziekte van Graves moet goed gecontroleerd zijn voordat u zwanger wordt. Dit komt omdatde  ziekte onbehandeld of slecht behandeld kan leiden tot problemen voor de moeder, zoals:

  • Pre-eclampsie (Pree-ee-CLAMP-see-uh)
  • Vroeggeboorte
  • Placenta abruption
  • Miskraam
  • Hartfalen
Ziekte van Graves die onbehandeld of slecht behandeld is kunnen ook voor de baby gezondheidsproblemen veroorzaken zoals:

  • Problemen met de schildklier
  • Vroeggeboorte
  • Laag geboortegewicht
  • Doodgeboorte

Praat met uw arts en bereid je goed voor op de zwangerschap. Of gebruik een goede anticonceptie als je niet zwanger wilt worden. Vrouwen die behandeld worden met RAI mogen minstens 6 maanden na de behandeling niet zwanger worden.

Tijdens de zwangerschap, moeten de Gynaecoloog en endocrinoloog je observeren. Ook de baby zal moeten worden gescreend op schildklier problemen die zich later in de zwangerschap voordoen. Het beste is om zwangerschap te plannen nadat de ziekte van Graves is behandeld.

Rate this post

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: