Symptomen Ziekte van Graves

Symptomen Ziekte van Graves

De tekenen en symptomen van de ziekte van Graves zijn meestal het gevolg zijn van de directe en indirecte effecten van hyperthyreoïdie, met de belangrijkste uitzonderingen van Graves oftalmopathie, struma, en Pretibiaal myxedema (die worden veroorzaakt door de auto-immune processen van de ziekte). Symptomen van hyperthyreoïdie zijn voornamelijk de resultante slapeloosheid, trillende handen, hyperactiviteit, haaruitval, overmatig zweten, handen schudden, jeuk, warmte-intolerantie, gewichtsverlies ondanks de toegenomen eetlust, diarree, frequente ontlasting, hartkloppingen, spierzwakte en de huid warmte en vochtigheid. Nadere tekenen die kunnen worden gezien op het lichamelijk onderzoek worden meestal een diffuus vergrote schildklier, overmatige tranenvloed gevolg van Graves ‘oftalmopathie, ritmestoornissen van het hart, sinus: zoals tachycardie, atriale fibrillatie, en ventriculaire premature contracties, en hypertensie.  Mensen met hyperthyreoïdie kunnen gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen ervaren, waaronder: psychose, manie, angst, agitatie en depressie.
Oorzaak Ziekte van Graves

Schildklier stimulerend immunoglobulinen herkennen en binden zich aan de receptor thyrotropine (TSH receptor). Dit bootst de TSH receptor en activeert daarbij de secretie van thyroxine (T4) en triiodothyronine (T3) en de stroom TSH niveau in het bloedplasma zal verminderen. Bij de ziekte van Graves zal het TSH niveau lager liggen en hierdoor zal het lichaam een “vals” signaal geven dat er schildklier hormoon ontbreekt. Het resultaat is een zeer hoge niveaus van circulerende schildklierhormonen en een snel werkende schildklier. De trigger voor autoantilichamen is niet bekend. Er lijkt wel een genetische aanleg voor de ziekte van Graves te zijn, sommige mensen kunnen de ziekte sneller ontwikkelen dan anderen. De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte die plotseling en vaak vrij laat in het leven voordoet. Een bacteriële of virale infectie die kan leiden tot antilichamen die cross-reageren met het humaan TSH-receptor. Een mogelijke boosdoener is de bacterie Yersinia enterocolitica (een neef van Yersinia pestis, die de veroorzaker is van de builenpest). Hoewel het kan bijdragen aan de ontwikkeling van de schildklier auto-immuniteit is het nog niet helemaal bewezen dat het ook daadwerkelijk de enige bacteriële boosdoener is.

Rate this post

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: