Oorzaken Ziekte van Graves

Wat veroorzaakt de ziekte van Graves?

Hormonen afgescheiden door de schildklier regelen metabolisme of de snelheid waarmee het lichaam voedsel omzet in energie. Metabolisme is direct gekoppeld aan de hoeveelheid hormonen die circuleren in de bloedbaan. Indien, om wat voor reden, de schildklier een overvloed van deze hormonen produceerd en de stofwisseling van het lichaam gaat in een hogere versnelling dan treden symptomen zoals een kloppend hart, zweten, trillen, en gewichtsverlies op.  Bij de ziekte van Graves, is er een storing in het immuunsysteem van het lichaam die de vrijlating van antilichamen die abnormale TSH na bootsen. Erfelijkheid en andere karakteristieke oorzaken lijken een rol te spelen bij het bepalen van de gevoeligheid. Studies tonen aan, dat erfelijkheid een grote rol speelt. Ook vrouwen hebben meer kans dan mannen om de ziekte te ontwikkelen. En rokers die de ziekte van Graves hebben zijn meer vatbaar voor problemen met de ogen dan niet-rokers met de ziekte. Geen enkel gen veroorzaakt de ziekte van Graves. Er wordt gedacht te worden veroorzaakt door genetica en omgevingsfactoren: zoals stress.
Oogproblemen – meestal we in de vorm van ontstoken en gezwollen ogen, spieren en weefsels die kunnen leiden tot uitsteken van de oogbollen uit hun kassen – is een onderscheidende complicatie van de ziekte van Graves. Er is echter slechts een klein percentage van de patiënten die zowel de Graves als de Graves oogaandoening tegelijk krijgen. De gewone ziekte van Graves heeft geen invloed op oog probleem of hoe ver de oogbollen uitsteken. In feite is het niet duidelijk of ogen complicaties wel afstammen van de ziekte van Graves zelf of van een geheel afzonderlijke, maar nauw verbonden stoornis. Als je exophthalmus ontwikkeld, kan pijn in je ogen ontstaan en droge ogen die geïrriteerd aanvoelen. Vooruitstekende oogbollen zijn gevoelig voor overmatig tranen en roodheid, mede omdat de oogleden niet meer goed kunnen sluiten.

Met gezonde voeding is de ziekte van Graves goed onder controle te houden, natuurlijk in combinatie met  de medicatie die opgediend word aan patienten van deze ziekte.

Rate this post

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: