Hypertheroide Ziekte van Graves

Hypertheroide Ziekte van Graves

Hyperthyreoïdie (overactieve schildklier) is een aandoening waarbij de schildklier te veel van het hormoon thyroxine produceert. Hyperthyreoïdie kan je stofwisseling versnellen, waardoor plotselinge gewichtsverlies, snelle of onregelmatige hartslag, zweten en nervositeit of prikkelbaarheid ontstaat.

Verschillende behandeling zijn beschikbaar als je hyperthyreoïdie bent. Artsen gebruiken anti-schildklier medicijnen en radioactief jodium om de productie van schildklierhormonen te vertragen. Soms wordt hyperthyroïdie met chirurgie geheel of gedeeltelijk van de schildklier verwijderd behandeld. Hoewel hyperthyreoïdie ernstig kan zijn als je het negeert, is het belangrijk om het goed te laten behandelen. Hyperthyreoïdie kan soms een vertekend beeld geven waardoor het erop lijkt dat je kampt met andere gezondheidsproblemen. Dit kan het moeilijk voor de arts maken om een diagnose te stellen.
Enkele symptomen die je kan krijgen zijn:

 • Plotselinge gewichtsverlies, zelfs als je eetlust en de hoeveelheid en soort voedsel dat je gebruikt hetzelfde blijft.
 • Snelle hartslag (tachycardie) – Vaak meer dan 100 slagen per minuut – onregelmatige hartslag (aritmie) of bonzen van je hart (hartkloppingen)
 • Toegenomen eetlust
 • Nervositeit, angst en prikkelbaarheid
 • Tremor – meestal beven in je handen en vingers
 • Zweten
 • Veranderingen in menstruatiepatronen
 • Verhoogde gevoeligheid voor warmte
 • Veranderingen in de stoelgang patronen
 • Een vergrote schildklier (struma), wat kan het lijkt als een zwelling aan de basis van je nek
 • Vermoeidheid, spierzwakte
 • Moeite met slapen
 • Huidverdunning
 • Fijn, broos haar

Alhoewel deze symptomen kenmerkend zijn, wil het niet automatisch zeggen dat je aan hyperthyroïdie lijdt. Vaak kan je met geneesmiddelen de tekenen van hyperthyreoïdie maskeren. Maar dan moet je wel geregeld door de internist nagekeken worden.

Rate this post

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: