Diagnose Ziekte van Bechterew

Diagnose Ziekte van Bechterew

De meest voorkomende manifestatie van AS dat de gewrichten niet betrekt is een ontsteking van de voorste kamer van het oog. Ongeveer 40 procent mensen met AS ervaren uveïtis, waardoor roodheid, pijn, drijvers en overgevoeligheid voor licht ontstaat. Visie is meestal niet beïnvloed en de fundus is normaal. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de vereniging die zowel AS en uveïtis hebben met de erfenis van het HLA-B27 antigeen. Ontsteking van de prostaat treedt op bij mannen. Cardiovasculaire betrokkenheid kan onder andere ontsteking van de aorta, de aortaklep insufficiëntie of storingen van de elektrische geleiding en systeem van het hart aantasten. Long betrokkenheid gekenmerkt door progressieve fibrose van het bovenste gedeelte van de long. Beperking van borstkas. Terugkerende infectie op de borst is de meest voorkomende doodsoorzaak. Sterfte aan AS is grotendeels het gevolg van spinale trauma, aorta-insufficiëntie, respiratoire insufficiëntie, amyloïde nefropathie, of complicaties van de therapie, zoals de bovenste gastro-intestinale bloeden.

De ankylose proces
Spondylitis ankylosans (AS) is een systemische reumatische aandoening, wat betekent dat het hele lichaam beïnvloedt wordt. Ongeveer 90% van de mensen met AS hebben de HLA-B27-genotype, wat betekent dat er een sterke genetische associatie is. 1-2% van personen met de HLA-B27 genotype kunnen de ziekte krijgen. Tumor necrosis factor-alfa (TNF α) en IL-1 zijn ook betrokken bij spondylitis ankylopoetica. Autoantilichamen specifiek voor AS zijn niet geïdentificeerd. Anti neutrofiel encytoplasmatische antilichamen (ANCA ‘s) worden geassocieerd met ALS, maar niet met AS. AS of te wel ziekte van bechterew is als onbehandeld best een gevaarlijke ziekte waarbij het heel schadelijk kan zijn voor je lichaam en het functioneren van je lichaam. Merk je dus verandering in je motoriek of andere veranderingen, laat dit grondig onderzoeken.

 


Rate this post

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: