Verhaal van naasten van patiënten met ALS

ALS is een ziekte die velen treft, helaas als het jou ook treft is er niet zoveel dat je zelf kan doen, maar er zijn gelukkig wel medicijnen die je kunt innemen om het leven aangenamer te maken. Er zijn verschillende beroemdheden die ALS hebben gehad of ermee te kampen hebben, een voorbeeld daarvan is: Catherine Royce die een schrijver is al en meer dan 4 jaar met ALS leeft. En ondanks de ziekte is haar creativiteit toch niet gedimd en is zed nog steeds actief aan het schrijven. Ze erkent wel dat haar meest diepgaande persoonlijke ervaring van het moment haar leven met ALS is. Ze realiseert zich ook dat, zoals alles in het leven, houding en perspectief alles is. Ze is zich er goed van bewust dat ze niet kan controleren wat ALS doet om haar lichaam, maar ze is er heel erg positief over. Ze ziet de ziekte nu als een geschenk en een zegen.  Natuurlijk was het moeilijk in het begin om te leren leven met ALS. Maar attitude en perspectief zijn heel belangrijk.

Ze weet ook dat ze niet kan beheersen wat ALS met haar lichaam doet. Een van de zegeningen die Royce nu ziet als een positieve verandering van haar leven na ALS is de diepere relaties met vrienden. Deze vriendschappen versterkten toen haar man Scott naar Irak moest om te werken. In een tijd waar ze steeds meer afhankelijk van hem werd, zou hij weg moeten voor zijn werk en dat wel weken achter elkaar. Slechts een jaar eerder was ze nog gewoon in staat om een auto te besturen, te winkelen en te koken, wandelen, zwemmen nu ging dat steeds moeilijker.

Hoe kon ze, zowel mentaal als fysiek, zonder Scott alles aan? Terwijl ze dit overwoog, stelde een kleine groep oude vrienden een oplossing voor. Ze zou voor haar zorgen. “In het begin vond ik het aanbod verheugend, maar overweldigend,” legt Royce uit. Ze vroeg zich af of haar vrienden volledig bereid om haar te helpen met de dagelijkse levenstaken zoals het baden en pendelen naar haar medische afspraken. Maar koos er uiteindelijk toch gewoon voor. En tot de dag van vandaag heeft ze geen spijt van haar keuze, want liefde en vriendschap zijn de belangrijkste factoren voor zo positief mogelijke instelling en accepteren dat je hulp en zorg nodig hebt voor de dingen die je niet meer zelf kan doen, zal een heleboel helpen.

Rate this post

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: