Symptomen ALS Ziekte

De aandoening veroorzaakt spierzwakte en atrofie in het lichaam door de degeneratie van de bovenste en onderste motorische neuronen. Individuen getroffen door de aandoening kunnen uiteindelijk het vermogen om te leiden en te controleren alle vrijwillige bewegingen, hoewel blaas- en darmfunctie en de spieren belast oogbeweging gewoonlijk gespaard totdat de laatste stadia van de aandoening.

Cognitieve functie algemeen gespaard voor de meeste mensen, hoewel sommige (ongeveer 5%) ontwikkelen ook fronto-temporale dementie. Een hoger percentage mensen (30-50%) hebben ook subtielere cognitieve veranderingen die onopgemerkt blijven, maar worden onthuld door gedetailleerde neuropsychologische testen. Zelden ALS co-existentie bij personen die last van dementie, degeneratieve spierziekte en degeneratieve botaandoening hebben als onderdeel van een syndroom genaamd multisysteem proteïnopathie. Sensorische zenuwen en het autonome zenuwstelsel algemeen worden niet aangetast, waardoor de meeste mensen met ALS gewoon in hun onderhoud kunnen voorzien en gewoon horen, zien, voelen, ruiken en proeven.

De start van ALS kan zo subtiel zijn, dat de symptomen over het hoofd gezien worden. De eerste symptomen van ALS zijn meestal voor de hand liggende zwakte en / of spieratrofie. Andere symptomen zijn onder meer problemen met slikken, kramp of stijfheid van de spieren, spierzwakte bij de arm of een been; en / of onduidelijke en nasale spraak.

Na verloop van tijd, ervaren mensen toenemende moeite met bewegen, slikken (dysfagie) en het spreken of het vormen van woorden (dysartrie). Symptomen van de bovenste motorische neuron betrokkenheid onder strakke en stijve spieren (spasticiteit) en overdreven reflexen (hyperreflexie), met inbegrip van een overactieve kokhalsreflex. Een abnormale reflex vaak genoemd Babinski’s teken geeft tevens bovenste motorische neuron schade. Symptomen van lagere motor neuron degeneratie zijn spierzwakte en atrofie, spierkrampen, en vluchtige samentrekkingen van de spieren die kan worden gezien onder de huid (fasciculaties) hoewel spiertrekkingen geen diagnostische symptoom zijn.

Ongeveer 15-45% van de mensen ervaren pseudobulbar, een neurologische aandoening ook wel bekend als “emotionele labiliteit”, die bestaat uit oncontroleerbare lachen, huilen of glimlachen, dit is ook toe te schrijven aan degeneratie van bulbaire bovenste motorische neuronen, resulterend in overdrijving van motorische uitingen van emotie. Om voor ALS te worden gediagnosticeerd, zullen symptomen van zowel de bovenste en onderste motor neuron nagelopen moeten worden en uitgesloten worden als de schade kan worden toegeschreven aan andere oorzaken die aanwezig zijn.

Rate this post

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: