Feiten ALS Ziekte

Wat moet je weten over ALS ?

Alhoewel de levensverwachtingen van een ALS patiënt rond de 2 – 5 jaar ligt na de diagnose van ALS is het best mogelijk dat een patiënt 5 jaar nog in comfort leeft en pas daarna last begint te krijgen van de symptomen van de ziekte. Meer dan de helft van de patiënten krijgen pas na 3 jaar een achteruitgang in gesteldheid.

Ongeveer 20 procent van de mensen met ALS kunnen 5 jaar en langer leven en 10 procent leeft zelfs 10 jaar of langer. Er zijn ook gevallen geweest waarbij de progressie van de ziekte abrupt stopte en er is een klein aantal mensen bij wie de symptomen zelfs zijn terug gedraaid.

ALS komt overal in de wereld voor er is hier geen ras, etniciteit of socio-economische grenzen aan verbonden. ALS kan iedereen te pakken krijgen.

In het begin is ALS heel verraderlijk en treed er bijna direct verzwakking van de spieren op. De progressieve van de verzwakking, verspilling en verlamming van de spieren van de ledematen en de romp en die vitale functies zoals spraak beheersen, slikken en later ademen volgen niet lang erna. Kosten voor medische zorg en apparaten kunnen ook behoorlijk oplopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat je te wachten staat en wat de verzekering allemaal dekt.

Riluzole, is een medicijn die als eerst toegediend word om het verloop van ALS te veranderen. Deze antiglutamate medicijn heeft wetenschappelijk aangetoond dat de levensduur van personen met ALS met tenminste een paar maanden verlengt wordt. Recentere onderzoeken suggereren dat riluzole de voortgang van ALS vertraagt. Veel particuliere verzekeringen dekken de kosten van Riluzol wel. Er zijn studies gedaan en daaruit rapporten gemaakt die aantonen dat Riluzole een verhoogde overlevingskansen geeft.

ALS is verder niet besmettelijk, je kan het dus niet krijgen door in contact te komen met iemand die de ziekte heeft. Er is wel een vermoeden dat het erfelijk is, maar de kans dat je ALS erft is niet zo groot, het is allemaal afhankelijk van je DNA die daarvoor zorgt.

Rate this post

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: