Behandeling voor ALS

ALS betekend ongeneselijk ziek zijn, de artsen zullen met medicijnen de ziekte onder controle proberen te brengen. Door de symptomen te verlichten kun je ook de levensverwachting verlengen. Deze ondersteunende zorg wordt het beste gegeven door multidisciplinaire teams van professionals in de gezondheidszorg, deze werken met de persoon en hun verzorgers samen om hen zo mobiel en comfortabel mogelijk te houden.

Medicijnen zoals Riluzol (Rilutek) heeft bewezen een betere overlevingskans te geven maar dat is slechts in geringe mate. Het verlengt de overleving met verscheidene maanden en kan een groter overlevingsvoordeel hebben voor mensen met een bulbaire intreden. Mensen die het gebruiken moeten wel regelmatig gecontroleerd worden op beschadiging van de lever (bij ongeveer 10% van de mensen die het medicijn gebruiken gebeurd dit).  Andere medicijnen kunnen ook worden gebruikt om vermoeidheid te verminderen, spierkrampen te verlichten, spasticiteit te controleren en verminderd overmatige speeksel en slijm. Er zijn ook medicijnen beschikbaar om patiënten te helpen met pijn, depressie, slaapstoornissen, dysfagie, en constipatie. Baclofen en diazepam worden vaak voorgeschreven om de spasticiteit veroorzaakt door ALS te beheersen en trihexyphenidyl of amitriptyline wordt meestal voorgeschreven bij mensen met ALS die beginnende problemen hebben met slikken van hun speeksel.

Bij ALS verzwakken de spieren die helpen bij de ademhaling, wanneer dit gebeurd wordt er gebruik gemaakt van de ademhaling bijstand of bifasisch kuras ventilatie (BCV) om de patiënt te helpen met ademen. Dergelijke kunstmatige apparaten helpen de longen goed functioneren ondanks de spieren het begeven. Wanneer de spieren geen zuurstof en kooldioxide meer kunnen handhaven, kunnen deze apparaten permanent gebruikt worden om de patiënt te helpen bij het ademen.

De patiënten en hun families of verzorgers moeten wel goed overwegen voor ze besluiten de ademhalingsbijstand te gebruiken. Deze apparaten kunnen de ademhaling helpen maar dat wil niet zeggen dat ze de progressie van de ziekte verminderen. De patiënt zal wel langer kunnen leven, maar zal dan door het leven gaan zonder te bewegen omdat de andere spieren uit vallen. De apparaten zijn echt alleen voor het ademhalen en hulp daarbij en hebben geen effect op de andere spieren. Ook is het zo dat het inhuren van deze apparaten best duur zijn.

ALS is dus een slopende ziekte waarbij de patiënt elke dag een beetje verder achteruit gaat. Op een gegeven moment is de persoon niks meer in staat omdat alle spieren verlamt zijn. De medicatie en behandelingen, kunnen het leed wel verzachten, maar genezing van de ziekte zit er helaas niet in.

Rate this post

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: